Skip to content

Decentralisatie Jeugdzorg (1): De gevolgen voor jeugdzorgprofessionals (in Dutch)

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar het gemeentelijke niveau. In samenwerking met prof. dr. Bram Steijn (EUR) en dr. Ben Kuipers (EUR) voer ik een grootschalig, longitudinaal onderzoek uit naar de gevolgen van de decentralisatie voor jeugdzorgprofessionals. Wij brengen hierbij de ervaringen van  professionals over meerdere jaren in kaart. 

In het bijgaande artikel, verschenen in Bestuurskundige Berichten, doe ik verslag van de eerste resultaten van dit onderzoek:Van der Voet (2015) Bestuurskundige berichten.

%d bloggers like this: