Skip to content

Decentralisatie Jeugdzorg (2): Prosociale motivatie in de jeugdzorg (in Dutch)

In samenwerking met prof. dr. Bram Steijn is een artikel verschenen in het Tijdschrift voor HRM. In het artikel presenteren we enkele onderzoeksresultaten op basis van ons onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg.

De resultaten laten onder andere zien dat jeugdzorgprofessionals de ingezette decentralisatie niet negatief beoordelen, zeker niet op de lange termijn. Professionals rapporteren echter een hoge mate van administratieve lasten en onnodige regels en procedures. Er bestaat een risico dat dit kan leiden tot een afkalving van arbeidssatisfactie en motivatie in de jeugdzorg. Steijn en Van der Voet 2015 – TvHRM.29-42

%d bloggers like this: