Skip to content

Our textbook on Public Management (in Dutch)

In a joint effort of the Public Management research group at Leiden University, we have published our textbook Publiek Management.

De publieke manager en de dilemma’s waardoor haar werk wordt gekenmerkt, staan in ons juist verschenen boek Publiek management  centraal. Drie verschillende sets van fundamentele publieke waarden liggen ten grondslag aan de dilemma’s waarmee publieke managers in de praktijk te maken hebben. Deze waardensets staan voor de eisen en verwachtingen waaraan de prestaties van publieke organisaties dienen te voldoen. De eerste set van waarden correspondeert met de klassieke grondslagen van publieke organisaties: zij dienen vooral betrouwbaar, rechtvaardig en rechtmatig te opereren. De tweede set van waarden heeft een meer bedrijfsmatig uitgangspunt: publieke organisaties presteren goed wanneer zij doelmatig, doelgericht en klantgericht te werk gaan. De derde set van waarden heeft betrekking op de manier waarop publieke organisaties omgaan met verandering: zij dienen adaptief, responsief en flexibel te zijn als gevolg van maatschappelijke veranderingen en crisissituaties.

 

 

Het boek is opgebouwd uit twee delen. In deel 1 komt de context aan bod waarin publieke managers opereren, zoals de politiek-bestuurlijke verhoudingen, de structuren van en netwerken tussen publieke organisaties, en de specifieke drijfveren en motivaties die individuen in het publieke domein kenmerken. Het eerste deel maakt dus inzichtelijk waar de dilemma’s tussen tegenstrijdige waarden vandaan komen. Deel 2 gaat vervolgens concreet in op hoe dilemma’s zich manifesteren binnen de vele deelgebieden van publiek management, zoals netwerkmanagement, het managen van turbulentie en crises, verandermanagement, management van diversiteit en inclusiviteit en prestatiemanagement.

 

 

 

Publiek management is uitgegeven door Uitgeverij Coutinho. Meer informatie over het boek is beschikbaar via deze link. Op 6 november 2018 is het boek officieel gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan Erik Akerboom (Korpschef Nationale Politie) en Pim van Vliet (Gemeentesecretaris Leiden). Prof. Paul ‘t Hart verzorgde tijdens deze bijeenkomst een wetenschappelijke reflectie op het boek.