Skip to content

Posts from the ‘Professional publications’ Category

Succesvol veranderen door het managen van betekenis en invloed?

Met Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzocht ik in hoeverre publieke professionals (leraren) te beinvloeden zijn met strategische informatie over organisatieverandering. De resultaten zijn gepubliceerd in Holland Management Review. Read more

Blog over wijkteams op socialevraagstukken.nl

Op http://www.socialevraagstukken.nl publiceerden Bram Steijn en ik een blog over ons onderzoek naar teamprocessen, leiderschap en prestaties van sociale wijkteams. Read more

Opinion article about government reform in De Volkskrant (in Dutch)

Voor De Volkskrant schreef ik een opinie artikel over overheidshervormingen: link. De originele titel van het artikel is ‘Overheidshervormingsdrift’. Read more

Decentralisatie Jeugdzorg (1): De gevolgen voor jeugdzorgprofessionals (in Dutch)

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar het gemeentelijke niveau. In samenwerking met prof. dr. Bram Steijn (EUR) en dr. Ben Kuipers (EUR) voer ik een grootschalig, longitudinaal onderzoek uit naar de gevolgen van de decentralisatie voor jeugdzorgprofessionals. Wij brengen hierbij de ervaringen van  professionals over meerdere jaren in kaart.  Read more

Top level civil servants and the crisis [article in Dutch]

In January 2014, an article (co-authored with Prof. dr. Steven Van de Walle, Erasmus University Rotterdam) was published in the Dutch professional journal Openbaar Bestuur. Read more